Notice: Undefined index: pagina in /home/friesemaatkast.nl/public_html/detail.php on line 4
Defriesemaatkast - folly fraeylemaborg
defriesemaatkast
defriesemaatkast
     

Notice: Undefined variable: page_num in /home/friesemaatkast.nl/public_html/detail.php on line 99
Folly fraeylemaborg
artikel no: consept

Follies

Een Folly is een droom die werkelijkheid wil worden in gevoelens en gedachten.

Follies hebben materieel gezien weinig praktische bruikbaarheid.
Follies zijn ruïnes van herinneringen of een prieel van verwachtingen.

Een Folly wil je gevoelens raken zonder praktische overwegingen.

-------------------

Architectuur tekeningen

Voor constructies zijn veel tekeningen nodig die steeds technischer worden.
Er is een uitzondering in de beginfase : de schets.
De schets is de essentiële droom, maar is ook een mix van gedachten.
Het is de schets die richting geeft aan het denken.

De realiteit van de schets is de onuitvoerbaarheid en juist dat
geeft haar poëtische kracht.

---------------------

Paper Stone House

In dit ontwerp wil ik de gedachte van de folly combineren met de schets van de architect.

Het is een combinatie van vage verlangens en historische associaties.

Het simpele zware stalen lichaam van de container moet opgetild worden door de fantasieschil.

Paper Stone House wil vol tegenstrijdigheid de poëzie van de beginfase van
het bouwen benadrukken.
------
Motivatie vanuit mijn werk.

Mijn betrokkenheid bij kunst en bouwprojecten heeft me doen inzien dat de beginfase van een proces belangrijk is om blijvend gemotiveerd te raken.

In die beginfase zijn de verhalen en de schetsen de belangrijkste elementen.

Dit komt omdat in die fase nog veel mogelijk is, alles , of tenminste veel heeft
nog de geldigheid om het te benoemen.

Ik probeer daar in mijn project TOV ANDERS naar te zoeken, hoe dat op te schrijven,
vorm te geven, en over te dragen.
De schetsmatige maquette en de verhalen zijn daarin belangrijk.
(een maquette die achteraf gemaakt wordt is anders, heeft een andere bedoeling.)

Een Folly kan een aardig voorbeeld zijn hoe gedachten en verlangens een vorm krijgen. Een Folly kan daarmee ook een opstap zijn naar een serieus vervolg.

Omdat dit mij bezig houdt kan ik niet anders dan de SCHETS centraal stellen
in mijn inzending.


(de zwart/wit schets)


De sfeer van de omgeving is niet eenduidig, er is zon , regen, mist en duisternis

Het zwart/wit/grijs van de aluminium ‘huid’ van de folly zal afwisselen en zeker
tegen het groen afsteken of bij ‘twilight’, halfduuster mee opgenomen worden
in de sfeer van silhouetten.

Ook dit past bij het gevoel van de Folly die mix van open en gesloten van afwerend
en open deur, van op zichzelf staand en aantrekkingskracht.

De plek waar het Paper Stone House komt te staan zal zorgvuldig gekozen moeten worden.

Ze gaat in massa en a-symetrische toren een vage verwantschap aan met de Borg.

Was ze de voorloper ?, was ze de schets die iemand maakte als herinnering ?

Of was het een schuurtje waar de ziel kon schuilen als de wereld te snel ging ?terug